Tavoitteemme

Haluamme olla alamme vastuullisuuden suunnannäyttäjä, ja tavoitteemme on nettonollapäästöt (Scope 1 & 2) vuoteen 2027 mennessä. Koko Rexel Groupin tasolla tavoite on nettonollapäästöt koko arvoketjussa vuoteen 2050 mennessä.

Heinäkuussa 2022 kansainvälisesti riippumaton Science Based Targets Initiave (SBTi) hyväksyi Rexelin asettamat tavoitteet, ja kiitti niiden kunnianhimoisuudesta. Lue lisää

Katso kaikki sitoumuksemme Rexel Groupin sivuilta

Paremman energian puolesta - yhdessä

Tukkurina meillä on suuri vaikutusvalta siihen, mitä tuotteita on saatavilla ja millaisia ratkaisuja asiakkaamme hankkivat. Vaadimmekin kaikilta yhteistyökumppaneiltamme kestävää liiketoimintaa. Tällä hetkellä noin 90 % ostoistamme on toimittajilta, jotka ovat sitoutuneet Rexelin kestävän kehityksen Toimittajan Peruskirjaan. Peruskirjassa kerromme ne velvollisuudet, joihin Rexel edellyttää sen omien toimittajien ja aliurakoitsijoiden sitoutuvan, ja alla on yhteenveto peruskirjan sisällöstä:

Yhteistyökumppanimme

  • Ei käytä lapsityövoimaa tai pakkotyötä
  • Sitoutuu turvaamaan työntekijöidensä, palveluntarjoajiensa, alihankkijoidensa, vieraidensa ja muiden sellaisten henkilöiden, joita sen toiminta voi koskettaa, terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin sekä suojaamaan heitä häirinnältä
  • Noudattaa lakeja ja ILO:n normeja työajassa ja palkkauksessa
  • Sitoutuu noudattamaan ympäristölakeja
  • Valvoo ja raportoi energian, veden ja raaka-aineiden kulutuksestaan sekä kasvihuonepäästöistään
  • On varmistettava, että sen tuottamat tai toimittamat tinaa, volframia, tantaalia tai kultaa sisältävät tuotteet (konfliktimineraalit) eivät suoraan tai epäsuorasti rahoita tai hyödytä vakaviin ihmisoikeusrikoksiin syyllistyviä aseistautuneita ryhmiä

Lisäksi Rexel kannustaa yhteistyökumppaneitaan tavoittelemaan kasvihuonepäästöjen määrällisiä vähentämistavoitteita Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti, sekä liittymään Science Based Targets -aloitteeseen, jonka kautta myös Rexelin omat päästötavoitteet on hyväksytty.

Seuraamme ja arvioimme suurimpia toimittajiamme EcoVadis-ohjelmassa, joka on kestävän kehityksen arviointiin erikoistunut riippumaton analyysiyritys. Olemme myös mm. Zeckit-palvelussa varmennettu Luotettava Kumppani.

Lue lisää:
» Rexelin kestävän kehityksen Toimittajan Peruskirja
» Ecovadis
» Luotettava Kumppani

Sertifikaatit

Ympäristö-sertifikaatti ISO 14001:2015
Laatujärjestelmän sertifikaatti ISO 9001:2015
Työterveys- ja työturvallisuus-johtamisen standardi ISO 45001:2018

 

 

Eettiset käytännöt

Rexel toivoo kaikkien työntekijöidensä tuntevan ja ymmärtävän Eettisen ohjeen ja soveltavan sitä. Eettinen ohje myös viestii sitoumuksemme asiakkaillemme, toimittajillemme, palveluntarjoajillemme, välittäjillemme ja kumppaneillemme.

Lue Rexelin eettinen ohje

Rexel kannustaa kaikkia työntekijöitään ja yhteistyökumppaneitaan ilmoittamaan huolenaiheistaan toiminnan eettisyyteen liittyen. Työntekijöitämme kehotamme ottamaan ongelmatilanteissa yhteyttä esimieheensä tai asianomaiseen etiikasta vastaavaan henkilöön. Kannustamme myös kolmansia osapuolia ja sidosryhmiä ottamaan yhteyttä Rexelin etiikasta vastaavaan henkilöön, mikäli huolenaiheita ilmenee. Lue lisää

Vakavista tai sopimattomista toimintatavoista tai pyynnöistä toivomme, että ilmoitetaan Rexelin "Eettinen hälytys"-lomakkeen kautta. Huom: lomake on englanniksi.

Eettinen hälytys -lomake