Rexel Van är ett elmateriallager i en bil

Rexel Van är nu och framtiden! Den gör traditionella elmaterial- och servicebilar mycket effektivare.

I Rexel Van hämtar man ut produkterna digitalt med en smarttelefon, vilket innebär att man slipper papperslappar helt. Systemet skickar automatiskt en rapport över uthämtade produkter via e-post varje dag, vilket underlättar fakturering och kostnadsuppföljning.

Rexel Van sköter påfyllningen själv

Rexel Van fyller på sig själv automatiskt – den beställer påfyllning baserat på beställningspunkt och förbrukning! Man behöver inte längre lägga tid på att räkna ut beställningsbehovet eller beställa produkter. Rexel Vans system räknar ut beställningsbehovet åt dig, gör beställningarna och ser till att produkterna levereras i rätt tid.

Som pricken över i levereras påfyllningarna till Rexel Van i bilspecifika lådor. Man behöver inte leta efter produkter i Rexels butiker, utan påfyllningarna levereras i tydligt märkta lådor. Man kan hämta ut den när som helst under veckan eftersom alla Rexels butiker har öppet dygnet runt.

Ta en närmare titt och välj Rexel Van du med!

Mer information

Kontakta din lokala kundchef för mer information. Se kontaktuppgifterna här >>