Rexel har en lagerlösning för alla behov!

Nonstop Självlager upprättas där varorna behövs. Rexels Nonstop Självlager sparar både tid och pengar. Produktsortimentet tas fram tillsammans med kunden och är alltid tillgängligt och lätt att uppdatera i takt med att arbetet på byggplatsen fortskrider. Centraliserade leveranser i exakt rätt tid gör transporterna och mottagningen ännu effektivare.

Möjligheterna som Nonstop Självlager erbjuder:

  • montören kan lägga sin tid på att montera istället för att hämta produkter utanför byggplatsen
  • materialen levereras dit de behövs när de behövs
  • materialen är i god ordning på byggplatsen och därför lätta att hitta
  • du betalar bara för det du använder

 

Nonstop Private

Nonstop Private är ett självlager som upprättas i kundens egna lokaler. Ett produktsortiment baserat på avtalspriser tas fram för att uppfylla behoven i objektet. Lagret fylls på automatiskt och produktsortimentet uppdateras efter kundens varierande behov.

Nonstop Private Självlager används bl.a. som underhålls- och produktionslager inom industrin, materiallager på byggplatser, byggplatslager för el- och telenätbolag samt lager för fastighetsskötsel och underhåll.

Nonstop On-Site

Om kunden inte har något lämpligt lagerutrymme kan man ha ett självlager i en container. Nonstop On-Site går lätt och snabbt att upprätta precis där man behöver materialet, dvs. på byggplatsen.

Mer information

Kontakta din lokala kundchef för mer information. Se kontaktuppgifterna här >>