Täckande och mångsidiga motorlösningar

Rexel erbjuder sina kunder täckande och mångsidiga motorlösningar. Rexel Motorfit är långsiktig energiplanering för produktionsanläggningar och fastigheter. Vår lösning svarar på framtidens växande krav redan idag. Motorfit är en investering som snabbt betalar sig själv. Motorservicekonceptet drivs tillsammans med ABB och möjliggör kundspecifikt utrustade motorer på kort tid.

Rexel Motorfit är en lönsam helhetslösning

Rexel Motorfit är långsiktig energiplanering för produktionsanläggningar och fastigheter. Vår lösning svarar på framtidens växande krav redan idag. Vid optimering av motorlösningar ska man alltid titta på helheten.

Genom att uppdatera fastighetens eller produktionsanläggningens gamla elmotorer till en högre IE-klass uppnår man märkbara besparingar. Rexel Motorfit erbjuder helhetslösningar för motorer och motorutgångskomponenter. Rexel Motorfit är en investering som snabbt betalar sig själv. Den går också lätt och snabbt att genomföra.

Motorer och komponenter med kort leveranstid

Rexel erbjuder sina kunder täckande och mångsidiga motorlösningar med korta leveranstider i samarbete med ABB. De flesta kortslutna motorerna i standardutförande finns i Rexels centrallager, och kortslutna motorer som måste utrustas levereras inom 1–3 vardagar beroende på utrustning.

Motortjänstens fördelar

  • Kundspecifikt utrustade motorer på kort tid
  • Färre produkter att lagerhålla
  • Motorer med brett effektområde
  • Motorer för alla installationsmetoder
  • Enkel beställning och brett produktsortiment
  • Rexel har också styr- och motorutgångskomponenter samt andra nödvändiga produkter från ABB!

 

Mer information

Kontakta våra industrisäljare för mer information. Se kontaktuppgifterna här >>