Helhetslösningar för industriautomation från Rexel

Bra industriautomation fungerar som ett centraliserat verktyg för fabrikens hela processverksamhet. En väl genomförd automationshelhet reducerar energiförbrukningen och minskar produktionskostnaderna.

Dagens industriautomationslösningar är teknologiskt avancerade. En välfungerande industriautomationslösning baseras inte bara på noggrant utvalda kvalitetsprodukter, utan även på kunniga samarbetspartner. Det har Rexel. Våra lösningar täcker alla delområden inom industriautomation. Vi levererar varorna och stödjer kunderna i alla skeden av processen, från planering till uppföljning av resultat.

Vi utvecklar kontinuerligt våra produkter och tjänster i samarbete med finska industriföretag och våra maskiner i samarbete med maskintillverkare. På så sätt kan vi erbjuda inhemska kunder skräddarsydda lösningar som bygger på globalt etablerad praxis. Vi bidrar även med erfarenhet från andra branscher, vilket gör att kunderna får bästa nytta av våra omfattande kunskaper om energieffektivitet.

Mer information

Kontakta våra industrisäljare för mer information. Se kontaktuppgifterna här >>