Butikstjänster

Våra kunder betjänas av 35 butiker runt om i Finland, varav 21 är servicebutiker och 13 självservicebutiker. Alla butiker har öppet dygnet runt för avtalskunder. Vårt breda och mångsidiga nätverk av butiker gör det möjligt att hämta och köpa eltekniska produkter dygnet runt, sju dagar i veckan.

Servicebutik

Servicebutikerna är bemannade vardagar kl. 7–16. På kvällar och nätter och på helger handlar man själv med hjälp av en läsenhet.

Samtliga butiker i Rexels butiksnätverk har öppet hela tiden – dygnet runt, sju dagar i veckan.

Självservicebutik

Självservicebutikerna har öppet dygnet runt. Genom att teckna ett avtal om användningsrätt får kunden en passerkod som fungerar som inloggning in i butiken. Den ansvariga säljaren går grundligt igenom med kunden hur man använder läsenheten och hur man handlar i självservicebutiken.

Butikernas kontaktuppgifter

Kontaktuppgifterna till Rexels butiker finns här >>