Rexels tjänster skapar mervärde

Rexel Finland Oy är en innovativ, ledande distributör av elmaterial i Finland. Vi erbjuder ett brett sortiment kundfokuserade tjänster för distribution av elmaterial samt lösningar för mångsidiga projekt inom belysning och förnybar energi.

 

Rexel Van – ett elmateriallager i en bil

Rexel Van är ett elmateriallager i en bil. I Rexel Van hämtas produkterna ut digitalt och påfyllningar levereras automatiskt i separata förpackningar för varje bil. Rexel Van är en digitaliserad servicebil för entreprenad- och underhållsarbete. Rexel Van erbjuder ständigt uppdaterad information om bilens produkter och tillbehör. Innehållet i Rexel Van fylls på helt automatiskt genom påfyllningsleveranser som baseras på åtgång. Läs mer >>

 

Nonstop Självlager – Rexel har en lagerlösning för alla behov!

Lagret upprättas där varorna behövs. Ett självlager upprättas i kundens lokaler och ett produktsortiment baserat på avtalspriser tas fram för att uppfylla behoven i objektet. Utmärkt produkttillgång garanteras, då lagret fylls på automatiskt med hjälp av Rexels IT-system och processer. Saldot i det egna lagret kan kontrolleras i Rexels webbutik. Läs mer >>

 

Rexel Kandela – Helhetslösning inom belysning

Kandela är en helhetslösning från Rexel som hjälper företag att enkelt genomföra energieffektivitetsprojekt inom belysning. Kunderna får hjälp av våra experter, som planerar individuella och energieffektiva lösningar för just deras behov. Projekten genomförs sedan i samarbete med vårt breda nätverk av samarbetspartner. Läs mer >>

 

Motortjänster – En lönsam helhetslösning

Rexel erbjuder sina kunder täckande och mångsidiga motorlösningar. Rexel Motorfit är långsiktig energiplanering för produktionsanläggningar och fastigheter. Vår lösning svarar på framtidens växande krav redan idag. Motorfit är en investering som snabbt betalar sig själv. Motorservicekonceptet drivs tillsammans med ABB och möjliggör kundspecifikt utrustade motorer på kort tid. Läs mer >>

 

Solel – Enkla solelslösningar för fastigheter

Sol erbjuder fritt tillgänglig och ren energi som kan användas som ljus och värme. Även molniga dagar kan dagsljuset som träffar markytan utnyttjas för att producera el. Rexels kunniga organisation hjälper dig hitta en lösning som passar just dina behov. Solel är ett val för en renare miljö. Läs mer >>

 

Industriautomation – Helhetslösningar från Rexel

Bra industriautomation fungerar som ett centraliserat verktyg för fabrikens hela processverksamhet. En väl genomförd automationshelhet reducerar energiförbrukningen och minskar produktionskostnaderna. Rexels lösningar täcker alla delområden inom industriautomation. Vi levererar varorna och stödjer kunderna i alla skeden av processen, från planering till uppföljning av resultat. Läs mer >>

 

Butikstjänster – Öppet 24/7

Våra kunder betjänas av 22 butiker runt om i Finland. Butikerna har öppet dygnet runt för avtalskunder. Servicebutikerna är bemannade vardagar kl. 7–16. På kvällar och nätter och på helger handlar man själv med hjälp av en läsenhet. Vi har även 13 självservicebutiker där man kan hämta och köpa eltekniska produkter dygnet runt, varje dag. Läs mer >>

 

Contact Center

Våra Contact Center-säljare hjälper dig med allt som rör produkter, beställning, leveranser och tjänster. Deras gedigna kompetens bygger på starka tekniska kunskaper, lång erfarenhet från branschen och bred produktkännedom. Alla våra tjänster är bara ett samtal bort. Våra Contact Center-säljare sköter dina ärenden säkert och pålitligt och kontaktar nödvändiga parter. Läs mer >>

 

Finansieringslösning

Rexels Finansieringslösning ger kundernas verksamhet en ny dimension. Den hjälper kundens skapa fler försäljningsmöjligheter och förbättra sin konkurrensförmåga. Rexels Finansieringslösning är en nyckelfärdig tjänst som hjälper kunderna öka sin omsättning och förbättra sina marginaler. Läs mer >>