Rexel Finland Oy:s värden

På Rexel har vi valt ut sex värderingar som utgör vår grundprincip. Vi tillämpar dessa värderingar i vårt arbete och i vår samverkan med våra intressenter.

 

Bäst kundupplevelse

 • Vi förutspår förändringar på marknaden och vidtar åtgärder för att utnyttja möjligheterna.
 • Vi hämtar idéer från våra kunder genom att förstå deras behov.
 • Vi söker alltid kreativa sätt som hjälper kunderna skapa mervärde.

 

Framgång genom kombinerade resurser

 • Vi samarbetar med alla intressenter för att skapa samarbetsrelationer som gynnar båda parter.
 • Vi främjar ständigt teamarbete över gränserna inom alla branscher.
 • Vi värdesätter olikheter, mångsidiga kunskaper och erfarenhet.

 

Uppmuntra nyskapande

 • Vi tänker utanför ramarna och är positivt inställda till förändring.
 • Vi lär oss av framgångar och motgångar så att vi kan fortsätta utveckla vår verksamhet.
 • Vi skapar nya handlingsmodeller och egna sätt att öka mervärdet.

 

Kontinuerlig utveckling av kunskaper

 • Vi respekterar våra arbetskamrater och behandlar dem rättvist och konstruktivt.
 • Vi strävar efter att föregå med gott exempel och tillämpar bästa praxis.
 • Vi förbereder oss för framgång och ger våra team befogenheter.

 

Ömsesidigt förtroende

 • Vi håller fast vid våra löften och uppfyller våra plikter.
 • Vi litar på våra anställda och på att de följer affärsetiska normer.
 • Vi förbinder oss att följa god affärssed och ta vårt samhällsansvar.

 

Skilja sig från gruppen

 • Vi söker ständigt sätt att identifiera och uppmuntra till utmärkt agerande.
 • Vi vill inspireras av och vara stolta över vårt yrke och inspirera våra team.
 • Vi gör allt för att kunderna ska välja Rexel som samarbetspartner.