Datasekretessmeddelande

DATASEKRETESSMEDDELANDE

1. VILKA VI ÄR
Rexel Finland Oy (0980994-9), Varastokatu 9 (PL360), 05800 Hyvinkää (”vi”, ”oss”) är en flerkanalig distributör av elförsörjning och energilösningar för professionella. I enlighet med gällande lag, inklusive EU:s allmänna förordning om dataskydd, agerar vi som personuppgiftsansvarig när vi behandlar dina personuppgifter. Vi ansvarar därmed för när dina personuppgifter används av oss eller å våra vägnar.

2. VÅRT ÅTAGANDE
Att säkerställa datasekretess utgör grunden för en pålitlig affärsrelation oss emellan. Vi tar därför din integritet på extremt stort allvar när vi utför vår verksamhet i alla kanaler av våra webbshoppar och inrättningar.
Detta datasekretessmeddelande förklarar hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.
Vi kan komma att uppdatera det då och då och publicera nya versioner på vår webbplats. Detta meddelande uppdaterades senast den 14.5.2018.

3. VILKEN INFORMATION VI BEHANDLAR
Du förser oss med vissa av dina personuppgifter när du interagerar med oss på någon av våra säljkanaler, såsom när du skickar in dina uppgifter för att skapa ett kundkonto hos Rexel eller kontaktar oss med en fråga. Vi får vissa av dem genom att spela in hur du använder våra webbplatser eller applikationer, exempelvis genom att använda teknologier som cookies.
Observera att vi endast kommer att behandla relevant information som samlats in från dig för att förse dig med de produkter eller tjänster som du förväntar dig.
Du har kontroll över vilka personuppgifter vi behandlar. När du ombes uppge personuppgifter kan du välja att avstå. Om du väljer att inte uppge personuppgifter som krävs för att tillhandahålla en produkt eller tjänst kan det emellertid hända att vi inte kan tillhandahålla den produkten eller tjänsten till dig.
Personlig identifiering: ditt förnamn och efternamn, kön, din underskrift.
Kontaktuppgifter: ditt företags e-postadress, företagsadress, företags telefonnummer och annan liknande kontaktinformation, såsom leveransadress.
Användarkontoinformation: ditt kontos skapelsedatum, kontonummer, användarnamn, kontolösenord och säkerhetsinformation som används för autentisering och kontoåtkomst.
Uppgifter från ditt kontrakt när du ingår i ett avtal med oss som tjänste-/produktleverantör eller en kund: information som krävs för att sköta vår affärsrelation.
Finansuppgifter: uppgifter som krävs för att behandla din betalning om du gör köp, såsom din bankkontoinformation eller din kreditkortsinformation. Kreditkortsnummer, utgångsdatum och säkerhetskod förknippad med din betalningsmetod behandlas av våra leverantörer av betaltjänster. Om du ansöker om ett kreditkortskonto kommer vi att samla in din information för utvärdera kreditbetyg och tröskelvärden hos kreditreferensorgan.
Köp: uppgifter om de priser du ber om, de beställningar du gör och kör du gör. Om du har ett konto med oss kan vi även lagra information om ditt saldo och eventuella obetalda betalningar.
Platsuppgifter: information om plats för leveranssyften och -hantering av dina kontaktuppgifter.
Dina interaktioner med oss: innehållet i meddelanden, e-postmeddelanden, brev eller telefonsamtal som du skickar till oss, såsom feedback och produktrecensioner som du skriver, eller frågor och information som du uppger för kundsupport. När du kontaktar oss kan telefonsamtal övervakas och spelas in som en del av förbättringen av vår relation.
Övervakningskamera. Om du kommer till någon av våra affärer eller andra Rexel-inrättningar kan din bild fångas av våra övervakningskameror. Vissa av våra övervakningsinrättningar hanteras direkt av Rexel, medan andra kameror övervakas av tredjepartsleverantörer. Vi kommer regelbundet att ta bort övervakningsfilmer, om de inte används för att utreda ett misstänkt brott eller en incident.

4. VARFÖR VI ANVÄNDER PERSONUPGIFTER
Vi använder dina personuppgifter för att kunna utföra vår affärsrelation med dig. Detta omfattar:
- Försäljning
- Förbättringar av våra produkter och tjänster
- Marknadsföring (vår katalog, nyhetsbrev, direktmarknadsföring, profilering)
- Lojalitetsplaner (kort, evenemang, utmaningar, lotteri)
- Extern kommunikation
- Efterlevnad med lagliga krav
- Rättstvister
För mer information, se följande sektioner:

4.1 Försäljning
Vi använder personuppgifter för att utföra viktiga affärsoperationer som:
• Att tillhandahålla våra produkter och tjänster: vi använder dina personuppgifter för insamlingen av dina beställningar, deras leverans, deras fakturering tills betalning mottagits.
• Öppning av konto och kredithantering: vi använder dina personuppgifter för din kontoregistrering och -aktivering, hantering av dina kontrakt och för tilldelning av kreditlinjer.
• Betalningstransaktioner: vi delar betalningsuppgifter med banker och andra enheter som bearbetar betalningstransaktioner eller uppger andra finanstjänster.
• Efter försäljning och produktreturnering: vi använder dina personuppgifter från aktiveringen av produktgaranti vid en beställning, mottagande, registrering och hantering av kundanspråk och/eller produktreturnering, till och med hanteringen av anspråkets rapportfil.
• Kundsupport. Vi använder dina personuppgifter för att svara på dina frågor och följa försäljningen av våra produkter och tjänster.

4.2 Förbättringar av våra produkter och tjänster
Vi använder personuppgifter för att:
• Utföra enkäter eller be dig om feedback om våra produkter och tjänster: vi använder dina svar och bidrag till dessa för kvalitetskontroll och förbättring av våra produkter och tjänster.
• Analysera din användning av våra webbplatser, appar och ditt svar på våra meddelanden för att förbättra de produkter och tjänster som vi erbjuder.
• Föra arkiv över våra aktiviteter och tjänster, vilket kan omfatta kommunikation som utbuds med dig eller som gäller dig.

4.3 Marknadsföring
Vi använder personuppgifter för:
• Katalog: vi kan skapa en kontaktlista över kunder/potentiella kunder.
• Nyhetsbrev: vi kan skicka nyhetsbrev till dig om våra produkter och tjänster.
• Direkt marknadsföring: vi kan skicka kommunikation till dig (däribland via e-post och sms) om produkter och tjänster som erbjuds av oss och av tredje parter, som vi tror kan vara av intresse för dig (till exempel eftersom de relaterar till andra produkter och tjänster som du har köpt eller som du har visat intresse för). Vi kan även dela dina personuppgifter med andra företag inom REXEL-koncernen för marknadsföringssyften. Detta kan omfatta att dela ditt namn, telefonnummer och e-postadress, så att de kan kontakta dig för att erbjuda dig produkter och tjänster.
• Skräddarsytt innehåll: vi kan använda dina personuppgifter för att förse dig med skräddarsytt innehåll och reklam.
• Lojalitetsprogram (kort, evenemang, utmaningar, lotteri): vi kan skriva in dig i våra lojalitetsprogram från din registrering eller ditt deltagande och förse dig med speciella erbjudanden.

Om du inte samtycker till någon av dessa marknadsföringsaktiviteter kan du fortfarande få förfrågningar om feedback, enkäter och andra kundtjänstmeddelanden från oss.
Du har alltid rätt att dra tillbaka ditt samtycke till dessa marknadsföringsaktiviteter eller att välja bort att ta emot förfrågningar om feedback och enkäter genom att använda vår webbplats i ditt konto, genom att svara på ett marknadsföringsmejl eller genom att använda kontaktuppgifterna i sektionen ”Hur du utövar dina rättigheter” nedan.

4.4 Extern kommunikation
Vi bearbetar dina personuppgifter för att informera dig om:
- Energimarknaderna
- Våra evenemang eller innovativa produkter och tjänster
- Vår företagsstrategi, ledning eller värderingar

4.5 Efterlevnad av våra rättsliga skyldigheter
Vi behandlar eller delar dina personuppgifter med tredje parter när detta krävs att gällande lag, såsom:
- Skatterätt
- Redovisningsrätt
- Lagstiftning om bedrägeribekämpning
- Lagstiftning om kreditriskreducering
- Försäkringslagstiftning
- Lagstiftning om personalfrågor
- Efterlevnad av våra rättsliga skyldigheter

4.6 Tvister
Vi kan behandla dina personuppgifter för att:
- Lösa eventuella eller faktiska tvister
- Försvara våra lagliga rättigheter
- Svara på domstolsutredningar
- Svara på frågor från brottsbekämpande myndigheter
- Och mer allmänt, för att skydda våra rättigheter, vår integritet, vår säkerhet eller vår egendom.

4.7 Laglig grund
För var och ett av dessa syften samlar Rexel in, använder och delar dina personuppgifter så länge det finns en laglig grund till detta. Lagliga grunder är följande anledningar:
• Eftersom vi behöver det för att utföra eller vidta åtgärder för ingå i ett avtal med dig. Till exempel: för att leverera varor som du har beställt. Vi kan även samla in din information eftersom du bad oss vidta åtgärder innan du ingår i ett avtal med oss, exempelvis när du ber oss att uppge ett pris.
• Eftersom vi behöver göra det för att följa lagen. I vissa fall kommer vi att behöva bevara din information eftersom vi är tvungna enligt lag. Exempelvis: för att säkerställa allmänhetens säkerhet och trygghet, för skatterelaterade frågor, osv.
• Eftersom du har samtyckt till det. Exempelvis:när du fyller i pappers- eller onlineformulär eller väljer att förse oss med din information.
• Eftersom det ligger i vårt legitima intresse. Exempelvis: för att förebygga bedrägeri, osv. När vi behandlar din information utifrån den grunden ser vi alltid till att vi överväger vårt intresse att få informationen med dina rättigheter och rimliga krav.

5. ATT DELA DIN INFORMATION OCH VÅR RELATION MED ANDRA PARTER
Vi delar dina personuppgifter med ditt samtycke om nödvändigt för något av de syften som nämns i paragrafen ”Varför vi använder personuppgifter”.

5.1 Tjänsteleverantörer
När vi delar dina personuppgifter med tjänsteleverantörer för något av de syften som nämns i paragrafen ”Varför vi använder personuppgifter”.
Våra partnerföretag måste följa våra krav gällande datasekretess och säkerhet och har inte tillåtelse att använda personuppgifter de får från oss för något annat syfte.

5.2 Handelsleverantörer
Information om dina inköp kan avslöjas till våra affärspartner från vilka du har köpt en produkt eller en tjänst, till exempel för leveransändamål och produkttillgänglighet.

5.3 Andra företag i REXEL-koncernen
Vi kan även dela vissa av dina personuppgifter med andra företag inom REXEL-koncernen. Dessa enheter kommer att agera å våra vägnar och vi förblir ansvariga för hur de använder dina personuppgifter för dessa syften. När en överföring utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz är inblandad kommer vi att se till att lämpliga åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter.
5.4 Andra mottagare
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med följande parter:
• Juridiska myndigheter eller tillsynsorgan
• Parter som är involverade i rättsliga åtgärder, såsom advokater, fordringsägare, försvarsadvokater, etc. för att försvara eller utöva våra juridiska rättigheter

6. INTERNATIONELLA ALLMÄNNA ÖVERFÖRINGAR AV PERSONUPPGIFTER
I de fall då vi kan komma att överföra dina personuppgifter till en plats utanför Finland och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kommer vi att implementera alla nödvändiga procedurer för att erhålla de garantier som krävs för att säkra sådana överföringar.

7. LAGRING AV DIN INFORMATION
Vi lagrar dina personuppgifter så länge vi behöver för att uppfylla syftena med uppgiftsbehandlingen. Lagringstiden varierar för olika typer av personuppgifter och det beror på:
• Verksamheten måste behålla personuppgifterna.
• De avtalsmässiga kraven och affärspartners krav
• Rättsliga krav (dataskydd, försäkring, skatt, personalresurser ...)
• Regler och rekommendationer utfärdade av dataskyddsmyndigheter
Rexel kan lagra vissa personuppgifter efter utgången av en sådan period, till exempel för att lösa eventuella tvister och för pågående eller framtida rättsliga förfaranden, för att föra arkiv över våra tjänster och på annat sätt uppfylla våra lagliga skyldigheter och för att försvara våra lagliga rättigheter.

8. DIN INFORMATIONS SÄKERHET
Vi granskar regelbundet de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som vi har i våra informations- och kommunikationssystem för att anpassa dem till riskerna för dig och förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av dina personuppgifter.
Det är ditt ansvar att bevara lösenordet du använder för att få tillgång till vår konfidentiella webbplats. Vi kommer inte att be dig om ditt lösenord annat än när du loggar in på vår webbplats.
Vi kan inte hållas ansvariga för någon skada som kan uppstå från åtkomsten eller användningen av vår webbplats, däribland skada eller virus som kan infektera din datorutrustning eller andra tillgångar.
Även om vi har vidtagit alla åtgärder för att se till att informationen på vår webbplats är tillförlitlig kan vi inte ansvara för fel, utelämnanden eller resultat som kan erhållas, överföras, vidarebefordras eller samlas in med hjälp av sådan information.
I synnerhet kan användningen av hypertextlänkar under ditt besök på vår webbplats leda dig till tredje parters webbplatser för att få tillgång till information du söker. Vi har ingen kontroll över sådana servrar och ansvarar inte för tredjepartswebbplatsers sekretesspolicyer och -standarder.

9. DINA RÄTTIGHETER
Du kan utöva alla dina rättigheter som registrerad person. Du har rätt:

Åtkomst. Du har rätt att veta huruvida vi lagrar personuppgifter om dig. Erhålla en kopia av personuppgifterna som vi lagrar om dig, tillsammans med annan information om hur vi behandlar dem;

Be om rättelse av felaktiga personuppgifter och under vissa omständigheter begära att vi raderar eller begränsar användningen av dina personuppgifter eller på annat sätt gör invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring eller av skäl som är relaterade till din specifika situation;

Motsätta dig användning av dina personuppgifter för vissa syften (t.ex. marknadsföringssyften);

Begränsning. Du har rätt att be oss begränsa vår användning av dina personuppgifter under vissa omständigheter, exempelvis när vi utreder ett klagomål gällande att de personuppgifter vi har om dig är oriktiga (föremål för vissa villkor);

Be om att dina personuppgifter raderas (föremål för vissa villkor);

Portabilitet. I förekommande fall kan du ha rätt att få en kopia eller ha en kopia överförd till ett annat företag (i maskinläsbart format) av personuppgifter som du har lämnat till oss;

Dra tillbaka allt samtycke som du har gett oss gällande användningen av dina personuppgifter, när som helst. Detta omfattar samtycke att ta emot direkt marknadsföringskommunikation (se sektionen ”Varför vi använder personuppgifter”, paragrafen ”Marknadsföring”).

10. Cookies
En cookie är en liten fil som sparas på din dator när du besöker en webbplats. De har tagits fram speciellt för att samla in information om din navigering på webbplatsen och för att skicka skräddarsydda tjänster till dig. På din dator hanteras cookies av din webbläsare.
Vi använder cookies för att hjälpa dig att navigera på vår webbplats på ett effektivt sätt och utföra vissa funktioner, däribland trafikanalys för webbplatsen. Cookies kan även känna igen där under din nästa inloggning och erbjuda dig innehåll som skräddarsytts för dina preferenser och intressen.
Vissa cookies kan samla in personuppgifter, däribland information som du delar som användarnamn, eller när cookies spårar dig för att visa mer relevant marknadsföringsinnehåll.

Som de flesta webbplatser använder denna webbplats cookies som kan klassificeras i följande kategorier:

- Strikt nödvändiga cookies: detta är cookies som är viktiga för att vår webbplats ska kunna fungera korrekt.
- Funktionalitetscookies: detta är cookies som används för att förbättra och förenkla din användarupplevelse. De kan exempelvis spara information om tidigare val du gjort eller komma ihåg ditt lösenord.
- Analys- och prestandacookies: detta används för interna syften för att hjälpa oss att förse dig med en förbättrad användarupplevelse, t.ex. för att bedöma prestanda på en webbplats eller testa olika designidéer för webbplatsen. Vi arbetar ofta med tredjepartsforskningsföretag för att utföra dessa tjänster åt oss, så dessa cookies kan ställas in av en tredje part.
- Målgrupps- och marknadsföringscookies: detta är cookies som används för att tillhandahålla relevant eller skräddarsytt innehåll (däribland marknadsföringsinnehåll) samt utvärdera effektiviteten för sådant innehåll. Detta innehåll kan tillhandahållas på våra webbplatser eller på en tredjepartswebbplats. Vi arbetar ofta tillsammans med tredje parter för att tillhandahålla detta innehåll, så vissa av dessa cookies kan ställas in av tredje part.

Alla cookies som används på denna webbplats beskrivs nedan:

STRIKT NÖDVÄNDIGA COOKIES

Typ av cookie Namn på cookie Syfte med cookie

FUNKTIONALITETSCOOKIES

Typ av cookie Namn på cookie Syfte med cookie

ANALYS- OCH PRESTANDACOOKIES

Typ av cookie Namn på cookie Syfte med cookie

RIKTNINGS- OCH MARKNADSFÖRINGSCOOKIES
Typ av cookie Namn på cookie Syfte med cookie

Det går när som helst att ändra inställningarna för cookies. Genom att ändra parametrarna i din webbläsare (klicka på ”hjälp”-knappen i din webbläsare för att ta reda på hur du gör) kan du varnas innan du accepterar cookies eller helt enkelt neka användningen av cookies, men i det sistnämnda fallet bör du känna till att du inte komma att få tillgång till vissa funktioner på webbplatsen.
Varje webbläsares konfigurering är olika, men länkarna nedan kommer att visa proceduren att följa för varje webbläsare:
- Internet Explorer
- Chrome
- Mozilla Firefox
- Safari

Kom även ihåg att du om du använder olika datorer på olika platser behöver se till att alla dina webbläsare är konfigurerade enligt dina inställningar för cookies.

11. HUR DU UTÖVAR DINA RÄTTIGHETER
För att skicka förfrågningar till oss om att utöva de rättigheter som nämns ovan eller för att få ytterligare information om dem kan du antingen:
- Använda det allmänna frågeformuläret som finns tillgängligt på www.rexel.com
- Eller använda kontaktuppgifterna nedan:

Koncernens dataskyddsombud
Dataprotection@rexel.com