Rexel Finland Oy:n arvot

Olemme Rexelillä on määritelleet perusperiaatteeksemme kuusi arvoa, joiden mukaisesti toimimme ja olemme vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa.
 

Paras asiakaskokemus

 • Ennakoimme markkinoiden muutoksia ja ryhdymme toimiin hyödyntääksemme mahdollisuudet.
 • Saamme ideoita asiakkailtamme ymmärtämällä heidän tarpeitaan.
 • Etsimme aina luovia keinoja, jotka auttavat asiakkaita luomaan lisäarvoa.

 

 Menestyminen voimavaroja yhdistämällä

 • Toimimme yhteistyössä kaikkien sidosryhmien kanssa molempia osapuolia hyödyntävien kumppanuussuhteiden luomiseksi.
 • Edistämme jatkuvasti tiimityötä yli rajojen kaikilla aloilla.
 • Arvostamme erilaisuutta, monipuolista asiantuntemusta ja kokemusta.

 

Kannustaminen uuden luomiseen

 • Ajattelemme laaja-alaisesti ja suhtaudumme positiivisesti muutokseen.
 • Otamme opiksi saavutuksista ja vastoinkäymisistä, jotta voimme kehittää toimintaamme jatkuvasti.
 • Luomme uusia toimintamalleja ja omaperäisiä tapoja kasvattaa lisäarvoa.

 

Jatkuva kykyjen kehittäminen

 • Kunnioitamme työtovereitamme ja kohtelemme heitä oikeudenmukaisesti ja rakentavasti.
 • Pyrimme johtamaan esimerkin voimalla ja sovellamme parhaita käytäntöjä.
 • Valmennamme menestykseen ja annamme toimintavaltuuksia tiimeillemme.

 

Molemminpuolinen luottamus

 • Pidämme kiinni lupauksista ja täytämme velvollisuudet.
 • Luotamme työntekijöihimme ja siihen, että he toimivat liiketoimintaetiikan vaatimien normien mukaisesti.
 • Sitoudumme kestävään liiketapaan ja yrityksen yhteiskuntavastuuseen.

 

Joukosta erottuminen

 • Etsimme jatkuvasti keinoja erinomaisen toiminnan tunnistamiseksi ja siihen kannustamiseksi.
 • Haluamme olla innostuneita ja ylpeitä ammatistamme ja inspiroida tiimejämme.
 • Teemme kaikkemme, jotta asiakkaat valitsevat yhteistyökumppaniksi Rexelin.