Usein kysytyt kysymykset

AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄ:

 • Mitä aurinkoenergialla tarkoitetaan? 

Aurinkoenergialla viitataan yleisemmin auringosta saatavaan aurinkosähköön (Photovoltaic eli PV). Aurinkopaneeli koostuu useista toisiinsa liitetyistä moduuleista, jotka muuntavat auringon säteilyn (auringonvalon) käyttökelpoiseksi sähköksi. Aurinkopaneeli on yleinen nimitys näille auringonvaloa sähköksi muuttaville paneeleille. Aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää myös lämmityksessä käyttäen aurinkokeräimiä.

 • Mitkä tekijät vaikuttavat aurinkosähköjärjestelmän tuottaman sähkön määrään?

Päätekijöitä on kuusi:

Sijainti – Talosi sijainti määrittää, miten voimakkaasti ja kuinka monta tuntia auringonvalo osuu talosi katolle. 

Suunta – Katon suunta vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka monta tuntia auringonvalo osuu siihen. Etelän puolella oleva katto tarjoaa keskimäärin parhaan tuloksen, mutta paneelit voi suunnata melko vapaasti kaakon ja lounaan välillä. Emme suosittele asentamaan paneeleja kohti pohjoista.

Katon kaltevuus – Katon kaltevuutta ei voi muuttaa, mutta paneeliasennuksen optimaalinen kulma parhaan tuoton saamiseksi Suomessa on 40–48° sijainnista riippuen. Hyviin tuloksiin päästään kuitenkin jo yli 15° kulmaan asennetuilla paneeleilla.

Varjo – Kaikenlaiset varjot heikentävät paneeliston suorituskykyä. Varjostuksia ei aina voi välttää, mutta aurinkopaneelit tulisi asentaa siten, ettei niihin osu varjoja. 

Katon pinta-ala – Yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että tuotetun sähkön määrä riippuu aurinkopaneelien määrästä. Urakoitsija arvioi, miten suuri järjestelmä katollesi mahtuu mittaamalla pinta-alan ja huomioimalla mahdolliset esteet ja varjot.

Tuotteen valinta – Mitä tulee hinnan suhteesta laatuun ja ominaisuuksien määrään, aurinkopaneelit eivät juurikaan poikkea muista tuotteista, kuten televisiosta tai matkapuhelimesta. Eri valmistajien aurinkopaneelit tuottavat eri määrän sähköä, minkä lisäksi paneeleiden ja taajuusmuuttajien hyötysuhde vaikuttaa siihen, miten tehokkaasti ne muuntavat paneeleihin osuvan auringonvalon kotisi käyttösähköksi. Rexelin edustaja esittelee mielellään sinulle saatavissa olevat vaihtoehdot.

 • Miten paljon sähköä aurinkosähköjärjestelmäni tulee tuottamaan?

Aurinkosähkön yhteydessä tehosta puhutaan kWp:nä eli kilowattipeakinä. Tällä tarkoitetaan huipputehoa, joka saadaan parhaimmillaan tuotettua. Huipputeho eli kWp riippuu asennettujen paneelien määrästä. 

Järjestelmän vuoden aikana tuottaman sähköenergian määrä mitataan kilowattitunteina (kWh). Tämä ilmoittaa, kuinka paljon asennettu järjestelmä vuosittain tuottaa sähköä. Tuotettu sähkön määrä riippuu asennetun järjestelmän suuntauksesta, varjostumista ja sijainnista sekä järjestelmän koosta (kWp).

 • Kuinka paljon tilaa järjestelmä katolta vaatii?

Aurinkopaneelit ovat kooltaan noin 1,6 neliömetriä ja keskikokoinen 4 kWp:n järjestelmä kattaa noin 25 neliömetrin alan.

 • Kuinka kauan järjestelmän asennus kestää?

Asennuksen kesto riippuu järjestelmän koosta ja rakennuksen tyypistä, mutta keskikokoisen 4 kW:n järjestelmän (16 x 250 W:n paneelia) asennus kestää arviolta 2–3 päivää.  

 •  Miten paljon voin säästää asentamalla aurinkosähköjärjestelmän?

Aurinkosähköjärjestelmäsi vuosittain tuottamaa kilowattituntimäärää (kWh) ei voida sellaisenaan laskea säästöksi sähkölaskussasi, sillä et ehkä pysty käyttämään kaikkea tuotettua sähköä. Jos haluat suurimman hyödyn ja säästön tuottamastasi ilmaisesta sähköstä, sähköä on käytettävä päiväsaikaan, eli silloin, kun aurinkosähköjärjestelmäsi tuottaa sähköä. Suomessa ei ole tällä hetkellä käytössä minkäänlaista syöttötariffijärjestelmää ylimääräisen tuotetun sähkön myymiseksi sähköyhtiölle

 • Miten paljon se maksaa?

Hinta riippuu siitä, miten suuri järjestelmä asennetaan ja mitä tuotteita siihen on valittu. Ammattitaitoinen urakoitsija antaa sinulle tarjouksen, joka ei sisällä piilokustannuksia. 

 • Mitä tapahtuu sähkölle, jonka järjestelmä tuottaa, mutta jota en käytä?

Tuotettu sähkö, jota et käytä itse, syötetään valtakunnalliseen sähköverkkoon.

 

KANNUSTIMET

 • Syöttötariffi

Suomessa ei ole tällä hetkellä käytössä minkäänlaista syöttötariffijärjestelmää ylimääräisen tuotetun sähkön myymiseksi sähköyhtiölle.

 • Onko minun edelleen ostettava sähköä sähköyhtiöltäni?

Kyllä. Kun aurinkosähköjärjestelmäsi ei tuota riittävästi sähköä tarpeisiisi, sinun on edelleen ostettava sähköä sähköyhtiöltäsi sopimuksesi mukaisella hinnalla. Aurinkosähköjärjestelmän avulla vuosittainen sähkölaskusi jää entistä alhaisemmaksi.

 

YMPÄRISTÖ- JA ILMASTO-OLOSUHTEET

 • Toimiiko aurinkosähköjärjestelmäni pilvisinä päivinä ja tuottaako se saman verran sähköä ympäri vuoden?

Aurinkosähköpaneelistot eivät edellytä toimiakseen suoraa auringonvaloa ja ne tuottavat jonkin verran sähköä myös pilvisinä päivinä. Suomessa järjestelmä ei käytännössä sähköä tuota talviaikaan, koska päivät ovat lyhyitä ja paneelien päällä on usein lunta. Yöllä järjestelmä ei luonnollisesti tuota ollenkaan sähköä – paneelit eivät toimi ilman auringonvaloa.

 • Tuottaako järjestelmä sähkö yöllä?

Ei. Aurinkopaneelit eivät toimi pimeällä (ei auringonvaloa = ei sähköntuotantoa).

 

RAKENNUSLUPA

 • Tarvitsenko rakennuslupaa?

Tarkista kuntasi rakennusvalvontaviranomaiselta, vaatiiko aurinkosähköjärjestelmän asennus rakennuslupaa. Käytännöt vaihtelevat kunnittain. 

 

TUOTTEET

 • Mitä tuotteita aurinkosähköjärjestelmään kuuluu ja mitkä minun tulisi valita?

Tärkeimmät komponentit ovat aurinkopaneelit ja invertteri eli vaihtosuuntaaja.

Paneeleissa on keskinäisiä eroja sen suhteen, miten paljon sähköä ne pystyvät tuottamaan ja miten tehokkaasti ne pystyvät muuntamaan auringonvaloa sähköksi. Invertteri muuntaa aurinkopaneelien tuottaman tasavirran (DC) kodin sähkölaitteille soveltuvaksi vaihtovirraksi (AC). Invertterin hyötysuhde vaihtelee riippuen senmerkistä ja mallista, näin ollen sekä paneelien että taajuusmuuttajan valinta vaikuttaa siihen, miten paljon ilmaista sähköä taloosi virtaa.

Voimme esitellä sinulle eri vaihtoehtoja, joista voit valita itsellesi parhaan ratkaisun. Ota yhteyttä Rexeliin, niin katsomme sinulle sopivimman ratkaisun.

Katso lisätietoja teknisesestä kuvastostamme >>  

 • Kuinka kauan aurinkopaneelini pysyvät toimintakuntoisina?

Takuujaksot vaihtelevat valmistajasta riippuen, mutta tyypillisesti aurinkopaneelit pysyvät toimintakuntoisina yli 25 vuotta, joten järjestelmästä ei tarvitse kantaa huolta pitkään aikaan.

 • Mitkä ovat aurinkopaneelin komponentit?

Aurinkopaneeli koostuu yhteenkytketyistä kennoista, jotka muodostavat keskenään piirin. Nykypäivänä suurin osa paneeleista tehdään piistä. Pii on hapen jälkeen maailman runsain aine. Aurinkopaneelin piikennot on kiinnitetty toisiinsa ja niiden välissä on kaksi lämpölasielementtiä (tai lämpölasi ja Tedlar-kalvo). Itse laatikko ja kaapelit kytketään sitten toisiinsa, joka muodostaa aurinkopaneelijärjestelmän.

 • Mitä on pii?

Pii on aurinkopaneelin pääkomponetti. Se on kemiallinen luonnonmateriaali, joka on toiseksi yleisin alkuaine maailmassa hapen jälkeen. Esimerkiksi hiekka ja lasi koostuvat piistä. On suhteellisen hankalaa ja arvokasta tehdä piistä aurinkopaneeleissa tarvittavia kiteitä.

 • Mikä ero on yksikiteisen ja monikiteisen paneelin välillä?

Aurinkopaneeleita valmistetaan joko yksi tai monikiteisestä piistä. Paneeleita valmistetaan myös ohutkalvosta. Ohutkalvosta valmistaminen on halvempaa, mutta siitä valmistetut paneelit eivä ole niin tehokkaita kuin piistä valmistetut.

 

- Yksikiteinen pii on monikiteistä käytetympää aurinkokennoissa sen paremman hyötysuhteen vuoksi. Se pystyy hyödyntämään auringon säteilyä tehokkaammin.
- Yksikiteisen piin tunnistaa aurinkokennossa sen pyöreistä kulmista.
- Monikiteisestä piistä muodostuva aurinkokenno on neliskulmainen, koska se muodostuu nimensä mukaisesti useammasta piikiteestä. 

 • Mikä on invertteri?

Monesta aurinkokennosta koostuva paneeli muuntaa auringonvalon käyttökelpoiseksi määräksi tasavirtaa (DC). Tasavirta johdetaan sähköjohtoja pitkin invertteriin eli vaihtosuuntaajaan, joka muuntaa virran verkkovirran kaltaiseksi vaihtovirraksi (AC), jolloin sitä voidaan käyttää sähkölaitteissa. Invertteri on tyypillisesti seinään asennettava laatikko. Lue lisää sivulta:  “Miten aurinkosähkö toimii"  >> 

 • Kuinka kauan paneelit kestävät?

Järjestelmän eri osille myönnettävät takuut voivat vaihdella: aurinkopaneeleissa valmistajan suorituskykytakuut tyypillisesti kattavat 25 vuoden ajanjakson. Inverttereiden tyypillinen takuuaika on 5 tai jopa 10 vuotta, merkistä ja mallista riippuen. Kaikilla Rexelin toimittamilla aurinkosähkötuotteilla on takuu ja ne on täystestattu valmistajan toimesta. 

 

PANEELIEN PUHDISTAMINEN

 • Miten puhdistan aurinkopaneelini?

Rexelin toimittamat paneelit ovat lähes huoltovapaita. Jos kuitenkin haluat varmistua siitä, että aurinkopaneelisi tuottavat mahdollisimman paljon sähköä, suosittelemme, että ne puhdistetaan ammattimaisesti vähintään kerran vuodessa. Jos asuinpaikkasi ilmassa on esimerkiksi paljon puun polttamisesta aiheutuvia pienhiukkasia tai jos lintujen jätöksiä syntyy paljon, paneelit on ehkä puhdistettava useammin. Kysy lisää puhdistuksesta asiantuntevalta asentajalta. Jos puhdistat paneelit itse käyttämällä soveltumattomia tuotteita, paneelit voivat vaurioitua. 

 • Kuinka voin varmistua mahdollista järjestelmän ongelmista ja tuotantokatkoksista?

Asennuksen jälkeen saat urakoitsijalta ohjeet järjestelmän huoltamiseksi ja ongelmien tai tuotantokatkoksien varalta.