Auringosta energiaa ja imagoa


Puolet Remeo Oy:n toimitalon isosta tasakatosta peittyi viime talvena aurinkopaneeleista.
Nyt seurataan silmä tarkkana, miten paljon aurinko tuottaa niistä energiaa 
– arvio on kymmenen prosenttia koko pääkonttorin vuotuisesta kulutuksesta.

Remeo on ympäristöhuoltopalveluja tarjoava kotimainen yritys. Remeo on latinaa ja tarkoittaa osuvasti ”palata takaisin”. Yrityksellä on valtakunnallinen palveluverkosto, jonka kautta kulkee vuosittain 350 kilotonnia kerättyä jätettä ja 160 kilotonnia käsiteltyä jätettä.

– Haluamme edistää kierrätystä. Tänä päivänä kuitenkin jätteistä päätyy polttoon vielä paljon kierrätettävää materiaalia, johtuen esimerkiksi puutteellisesta syntypaikkalajittelusta. Kaatopaikalle ei enää päädy kuin polttoon kelpaamattomia vaarallisia jätteitä, toteaa Remeon yksikönpäällikkö Risto Luoto.

– Meille ympäristöarvot ja energian säästäminen ovat tärkeitä asioita, ja olemme sitoutuneet niiden mukaisiin toimenpiteisiin. Haluamme investoida uusiutuvaan energiaan, ja tehdä sitä kautta oman osuutemme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Yhtenä konkreettisena tekona hankimme aurinkopaneelit Vantaan toimipisteemme katolle, kertoo projektikoordinaattori ja yrityksen
energiatehokkuusjärjestelmään perehtynyt Kirsikka Pynnönen.

Remeon Risto Luoto (vas.) ja Kirsikka Pynnönen 
sekä asennuksen tehnyt Aapo Holma tulevat
kaikki seuraamaan mielenkiinnolla auringosta
saatavaa energiamäärää.

 

Iso tasakatto sai tärkeän tehtävän
Remeon katolle asennettiin viime marraskuussa lähes kolmesataa 99 cm x 168 cm -kokoisia, 275 watin Trina Solar -paneeleita. Ne asennettiin 15 asteen kulmaan kohti etelää.

– Myös talvella on mahdollista asentaa aurinkopaneeleita. Tämän ison asennuksen yhteydessä alkoi aikamoinen lumisade, ja siitäkin selvittiin. Tasakatto ja tänne tulevat kierreportaat helpottivat asennustyötä, kertoo Solarvoima Oy:n tuotantojohtaja Aapo Holma.

Trina Solar -paneelien asentamisessa katon läpivientejä ei tarvittu, vaan ne pysyvät paikallaan kiinnitysputkien ja painojen avulla. Kohteeseen valittiin musta yksikidepaneeli, jolla on monikidepaneeliin nähden parempi hyötysuhde. Paneelit ovat huoltovapaita.
Rexel Finland Oy toimitti Trina Solar -paneelit, ja Solarvoima asensi ne paikoilleen. 

– On hienoa, että uusiutuvan energian käyttö yleistyy huomattavasti. Rexelillä on tarjota monta hyvää ja laadukasta tuotetta ja palvelua niiden toteuttamiseen, kertoo Rexelin asiakkuuspäällikkö Perttu Petäjistö.

– Rexel tarjoaa asiakkaille kaikki uudet energiatehokkuusratkaisut ja aurinkopaneelien yhteydessä esimerkiksi tuottolaskelmat, toteaa Rexelin liiketoiminnan kehittämispäällikkö Hannu Kukkonen.

 

Remeon toimitalon tasakatto mahdollisti melkein
kolmensadan aurinkopaneelin asentamisen ja tilaakin vielä jäi.

 

Mielenkiintoista seurantaa
Remeon pääkonttorin aulan info-näytölle tullaan lataamaan seurantalukuja siitä, miten paljon paneelit tuottavat energiaa päivittäin. Invertteristä tulevat tiedot ovat nyt netin kautta seurattavissa omilla tunnuksilla. Aurinkosähköinvertteri on kolmivaiheinen, ja siinä on nettiyhteys vakiona. Ilmaisen pilvipalvelun kautta tuottotiedot saadaan vaikka firman kotisivuille.

Alkukevään tuotot Remeolla olivat aurinkoisimpana päivänä parhaimmillaan 56 kW.

– Tavoitteena on saada auringosta energiaa kymmenen prosenttia Vantaan Linjatien toimitalon vuotuisesta kulutuksesta. Tuolla energiamäärällä voidaan kattaa esimerkiksi toimipisteemme valaistuksen sähkönkulutus.
– Tuotantoautot kuluttavat valtaosan yrityksemme käyttämästä energiasta, mutta emme silti väheksy kiinteistöjen energiankulutuksen osuutta, Luoto toteaa.
– Seuraavaksi teidän kannattaa tutustua sähkö- tai hybridiautoihin ja niiden latausjärjestelmiin, Kukkonen vinkkaa.

Energiaohjelmia ja -tukea
Aurinkosähköhankkeisiin voi saada tukea 25 prosenttia. Remeon kohteeseenkin sitä haettiin ja saatiin. Energiatukia käsittelee Business Finland. Energiatukia voivat saada kaiken kokoiset yritykset, mukaan lukien ammatin- ja liikkeenharjoittajat ja toiminimet sekä yhteisöt, kuten kunnat, seurakunnat ja säätiöt.

Remeo on liittynyt Ilmastokumppaneihin. Se on Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyöverkosto, jonka teemana on hiilineutraali Helsinki 2035. Sen toimenpideohjelman edellyttämät suuret päästövähennykset on mahdollista toteuttaa. Remeo on vastuullisesti mukana myös Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa.

Yhteiskuntasitoumuksessa julkihallinto yhdessä muiden toimijoiden kanssa sitoutuu edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan teemalla ”Suomi, jonka haluamme 2050”.

Auringonsäteilyn määrä Suomessa
Auringon kokonaissäteily koostuu auringosta suoraan tulevasta säteilystä ja hajasäteilystä. Hajasäteily on ilmakehän ja pilvien heijastamaa säteilyä sekä maasta heijastuvaa hajasäteilyä. Suomessa hajasäteilyn osuus kokonaissäteilystä on merkittävä. Etelä-Suomessa noin puolet vuoden säteilystä on sitä.

Aurinkopaneelien tuotannon kannalta ei ole merkitystä, onko paneelille tuleva säteily suoraa vai hajasäteilyä. Etelä-Suomen vuotuinen kokonaissäteilyn määrä on lähes samaa suuruusluokkaa kuin Pohjois-Saksassa. Helsingissä vuotuinen säteilymäärä
vaakasuoralle pinnalle Ilmatieteenlaitoksen testivuoden mukaan on noin 980 kWh/m2 ja Sodankylässä 790 kWh/m2. Suuntaamalla paneelit 45 asteen kulmassa etelään päin, voidaan hyödynnettävän säteilyn määrää lisätä vuositasolla 20–30 prosenttia verrattuna vaakasuoraan asennukseen.

Teksti Pauliina Lunna
Kuvat Antti Verkasalo 

InMotion 2/2018

- - -

Kiinnostaako aurinkosähkön hyödyntäminen?

Rexelin paikalliset asiakkuuspäälliköt antavat lisätietoja aurinkosähköjärjestelmistä ja ehdottavat sinulle kohteeseesi sopivan ratkaisun.

Lue lisää Rexelin aurinkosähköratkaisuista ja katso yhteystiedot >>